Mijn naam is Anita Wolsink-Versnel,  geboren te Rotterdam( '56). Gehuwd en  6 kinderen . Ik luister graag naar mensen en observeren is door mijn werk als coach/counselor (2009), Energetisch therapeut (2009), Vertrouwenspersoon (2015) en eigenaar van Kraamcentrum Shanti ( 2010) een tweede natuur geworden. Ik ben dankbaar voor de ervaringen die ik door de jaren heen  heb opgedaan en vind dat een grote bijdrage in mijn vak als coach.

Het is eer wanneer ik mag bijdrage tot meer mentale & fysieke rust bij de mensen om mij heen. Mensen hun eigen unieke kracht weer laten hervinden zodat ze licht, trots en vol zelfvertrouwen in het leven staan.

Ik ben er om je te helpen onafhankelijk te worden , je Zelf te zijn!

Deze beroepsgroep heeft geheimhoudingsplicht. Alles wat mij ter oren komt blijft tussen ons.