Home » Vertrouwenspersoon O.G

Harmonie en vertrouwen.....Wat als het ontbreekt op je werkplek, school, organisatie, buurt of thuis?

 

Wanneer je onenigheid ervaart binnen werkkring of school, je niet met plezier naar je werk of school gaat, wakker ligt van de zorgen ,angstig bent dat je er niet uitkomt, slecht slaapt of eenzaam bent....

Is het dan geen tijd om je hart luchten en te zoeken naar mogelijkheden om je omstandigheden te verbeteren?

Maak het lichter voor jezelf, spreek je uit!

De term psychosociale belasting zegt precies wat het is. Je voelt je psychisch en/of sociaal te zwaar belast. Het maakt niet uit wat anderen daarvan denken of vinden, wanneer jij het zo ervaart is dat voldoende reden om ondersteuning te vragen en te krijgen.

Het is mijn bedoeling om je ruggensteun te zijn, naast je te staan, met geduld en empathie je verhaal te beluisteren . Daarna gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden om je probleem op te lossen . Natuurlijk heb JIJ hierin het laatste woord, je behoudt zelf de regie en beslissingsrecht!

Pesten, agressie & geweld, (seksuele)intimidatie, discriminatie en eenzaamheid, zijn voorbeelden van gebieden waar je je (over) belast kunt voelen.

Bijna ieder bedrijf  of school heeft een vertrouwenspersoon in dienst of maakt gebruik van de diensten van externe vertrouwenspersonen. Je kunt je werkgever /schoolleiding / buurtwerker vragen wie bij jullie die taak vervult of je kunt zelfstandig contact met mij opnemen als extern vertrouwenspersoon (V P Ongewenst gedrag)

ALLES WAT WIJ BESPREKEN BLIJFT VERTROUWELIJK EN ZAL NIET MET DERDEN GEDEELD WORDEN!

Wat kan je van mij verwachten?

* Ik benadruk dat alles wat mij ter oren komt geheim blijft.

* Ik sta naast je en behartig je belangen onpartijdig.

* Ik ben er voor problemen die betrekking hebben met ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld beschreven op deze website. ( uitzonderingen daar gelaten)

* Ik kan je wijzen/ voorlichten op het beleid, procedure en de eventuele klachtenregeling.

* Er volgt GEEN actie zonder jouw toestemming.

* Jij bent de persoon, die je eigen stappen en beslissingen bepaalt.

* Wij maken gezamenlijke afspraken.

* Ik vraag om je akkoord voor het maken van notities/ aantekeningen.

* Ik stel je op de hoogte van de beschikbare tijd (aantal afspraken vanuit de werkgever geregeld)

* Ik verzorg eventuele nazorg.

* Ik draag zorg voor de (anonieme!) registratie van onze gesprekken