Injekracht-coach

De kracht, energie, sprankel zit in jou!

Soms duidelijk waarneembaar soms verstopt. Soms zelfs zó verstopt dat je er aan twijfelt óf het er nog wel is....

Op zulke momenten is het niet zwak maar juist stèrk om gebruik te maken van het ruggensteuntje wat een coach kan bieden.

De aandacht, andere zienswijze en luistervaardigheid van een ander kan werken als een spiegel zodat je in eens helder ziet hoe het óók kan...

Alles wat leeft, dus óók wij mensen, staat onder de invloed van de natuur. Herken je de drukte van kinderen en dieren wanneer er een storm op komst is?

Herken je de onrustige nachten wanneer het volle maan is?

Herken je de loomte en rust op een zon overgoten dag?

Het is eigenlijk ZO simpel...wanneer we het her- en erkennen, meegaan met deze stroom, is er geen vuiltje aan de lucht.

Het is de natuur in beweging , Het stroomt, het stuwt je voort of het legt je lam.... een constante voortgang van dag naar nacht, van eb naar vloed, van positief naar negatief.

De oneindige kringloop van het bestaan wordt pas een "probleem" wanneer we niet in balans kunnen blijven of niet los kunnen laten, vast willen houden aan een deel van het bestaan...

Altijd zomer, altijd licht, altijd balans, altijd geluk, altijd gezond, altijd jong.....

Heb jij moeite te accepteren wat het leven je op dit moment biedt?

Wat is het wat jij wil veranderen? En hoe bereid ben je daar aan te werken? Stel jezelf eens de vraag wat je werkelijk wilt...Wil je leven of wil je vast houden? Wil je gelijk of wil je geluk?

Wat is jouw innerlijke kwaliteit en kracht? Soms weet je dat even niet en is een steuntje in de rug de manier om weer in je kracht te komen.                                                            

                                                                        

Stibag geregistreerd onder nummer:  6796.